.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลจังหวัดชายทะเล


              ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดทางฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด และฝั่งอ่าวไทย 17 จังหวัด จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือ ประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 251 กิโลเมตร ในขณะที่กรุงเทพฯ มีชายฝั่งทะเลสั้นที่สุด คือ 5.5 กิโลเมตร อยู่ในเขตบางขุนเทียน ข้อมูลจังหวัดชายทะเลประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ที่ตั้ง พื้นที่ และประชากร

 


จังหวัด/อำเภอ
ที่ติดทะเล
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความยาวชายฝั่ง
(กม.)
จำนวนเกาะ
พื้นที่เขตปกครองทางทะเล
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

จำนวนครัวเรือน
ประมง
ภาคตะวันออก
ตราด
2,885.794
180
65
7,257
221,827
3,865
จันทบุรี
6,338.0
80
19
-
508,020
5,799
ระยอง
3,552
95
17
-
598,664
1,398
ชลบุรี
4,363
160
45
-
1,264,687
1,776
ฉะเชิงเทรา
5,351
15
0
-
664,830
7,027
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
1,004,092
45
0
-
1,147,224
2,349
กรุงเทพมหานคร
1,568,737
5.5
0
-
5,710,883
732
สมุทรสาคร
872.35
41.8
0
-
478,146
2,240
สมุทรสงคราม
416.7
23
0
-
194,054
1,847
เพชรบุรี
6,225.138
75
0
-
458,975
2,005
ประจวบคีรีขันธ์
6,367.62
251
25
-
500,378
1,946
ภาคใต้
ชุมพร
6,009.0
222
54
-
484,722
2,889
สุราษฎร์ธานี
13,079.61
156
106
-
990,592
5,540
นครศรีธรรมราช
9,942,502
225
8
-
1,513,163
12,473
สงขลา
7,393,889
150
5
-
1,335,768
9,598
ปัตตานี
1,940.35
120
4
-
642,169
3,069
นราธิวาส
4,475.43
50
2
-
719,930
866
ระนอง
3,298.045
169
55
-
182,729
2,430
พังงา
4,170.885
239.25
141
-
249,933
5,584
ภูเก็ต
570.034
185
37
-
327,006
1,126
กระบี่
4,708.512
160
154
-
418,705
5,876
ตรัง
4,941.439
150
56
-
614,869
5,129
สตูล
2,807.522
144.80
102
-
288,409
4,867
รวม
12,605,097.32
2,942.35
895
7,257.00
19,515,683.00
90,431


 

คลิกที่ชื่อจังหวัดเพื่อดูข้อมูล

 

นราธิวาสนราธิวาสจันทบุรีจันทบุรีชลบุรี> ชลบุรีฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราตราดตราดสมุทรปราการสมุทรปราการเขตบางขุนเทียน, กทม.เขตบางขุนเทียน, กทม.สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรสงครามเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรชุมพรระนองระนองพังงาพังงาภูเก็ตภูเก็ตกระบี่กระบี่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชตรังตรังสตูลสตูลสงขลาสงขลาปัตตานีปัตตานีระยองระยองจันทบุรีนราธิวาสระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการเขตบางขุนเทียน, กทม.ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสงขลาสมุทรสาครสตูลนครศรีธรรมราชชุมพรตรังพังงาปัตตานีประจวบคีรีขันธ์กระบี่ระนองเพชรบุรีสมุทรสงครามตราด

 
bottom

top

Latest News

Popular


bottom