.

Hot Issue

Search this site

ลงทะเบียนสถิติการเข้าชม


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 18:14 น.กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport)
 

 
กรมเจ้าท่า
(Marine Department)
  กำ กับดูเเล สงเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำเเละพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย


การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(Port Authority of Thailand)
  มี หน้าที่จัดการการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งเเวดล้อมท่าเรือ เเละได้จัดทำนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยเเละสิ่งเเวดล้อม เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของการนำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งเเวดล้อมท่าเรือมาใช้ในการดำเนินงานของท่าเรือ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการท่าเรือทั้งส่วนกลางเเละส่วนภู มิภาคเเละเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลแห่งหนึ่งของเอเชีย 

 ^ด้านบนแก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2010 เวลา 16:32 น.
 
bottom

top

Latest News

Popular


bottom