.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกคุกคาม

 

จำแนกตามเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่า ดังนี้

กลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered ; CR) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พะยูน วาฬฟันเขี้ยว และโลมาอิรวดี

กลุ่มใกล้สูญพันธุ์ (endangered ; EN) จำนวน 14 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬฟิน

กลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable ; VU) จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ โลมาปากขวด โลมาปากยาว โลมาเผือก วาฬเพชฌฆาตดำ

 

  ข้อมูลชนิดพันธุ์
สถานภาพ
dugong dugon
ชื่อ  พะยูน
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dugong dugon
ถิ่นที่อยู่อาศัย  แนวชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
บริเวณที่พบ  ตรัง ระยอง ตราด แนวหญ้าทะเลจันทบุรี-ตราด ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ พังงา
CR
ginkgodens ชื่อ วาฬฟันเขี้ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mesoplodon ginkgodens
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
บริเวณที่พบ ภูเก็ต 
CR
brevirostris ชื่อ โลมาอิรวดี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orcaella brevirostris
ถิ่นที่อยู่อาศัย แนวชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงแม่น้ำ และทะเลสาบ
บริเวณที่พบ ฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง พังงา กระบี่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ปัตตานี ตราด จันทบุรี
CR
edeni ชื่อ วาฬแกลบ วาฬบูรด้า วาฬซิทตัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Balaenoptera edeni
ถิ่นที่อยู่อาศัย อ่าวไทยและอันดามัน บริเวณแนวชายฝั่งและแนวหมู่เกาะโดยรอบ
บริเวณที่พบ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ตรัง ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี สตูล กระบี่ ชลบุรี สมุทรปราการ
EN
physalus ชื่อ วาฬแกลบครีบขาวดำ วาฬฟิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Balaenoptera physalus
ถิ่นที่อยู่อาศัย อ่าวไทย
บริเวณที่พบ ฉะเชิงเทรา
EN
capensis ชื่อ โลมาปากยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Delphinus capensis
ถิ่นที่อยู่อาศัย แนวชายฝั่ง
บริเวณที่พบ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี
EN
fattenuata ชื่อ วาฬเพชฌฆาตเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Feresa attenuata
ถิ่นที่อยู่อาศัย ทะเลอันดามัน
บริเวณที่พบ ตรัง เพชรบุรี
EN
macrorhynchus ชื่อ โลมาหัวกลม วาฬนำร่องครีบสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Globicephala macrorhynchus
ถิ่นที่อยู่อาศัย แนวนอกชายฝั่ง
บริเวณที่พบ นราธิวาส นครศรีธรรมราช ภูเก็ต
EN
orca ชื่อ วาฬเพชฌฆาต
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orcinus orca
ถิ่นที่อยู่อาศัย อ่าวไทย และ ทะเลอันดามัน
บริเวณที่พบ ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต สตูล
EN
electra ชื่อ โลมาหัวแตงโม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peponocephala electra
ถิ่นที่อยู่อาศัย อ่าวไทย
บริเวณที่พบ สงขลา ชลบุรี
EN
sattenuata ชื่อ โลมาลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stenella attenuata
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
บริเวณที่พบ สงขลา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี กระบี่
EN
coeruleoalba ชื่อ โลมาแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stenella coeruleoalba
ถิ่นที่อยู่อาศัย อ่าวไทยและอันดามัน
บริเวณที่พบ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล
EN
bredanensis ชื่อ โลมาฟันห่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Steno bredanensis
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
บริเวณที่พบ ภูเก็ต สตูล นครศรีธรรมราช
EN
phocaenoides ชื่อ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาไร้ครีบหลัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neophocaena phocaenoides
ถิ่นที่อยู่อาศัย แนวชายฝั่ง โดยเฉพาะอ่าวไทย
บริเวณที่พบ ตรัง ระนอง กรุงเทพฯ สงขลา พังงา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ตราด จันทบุรี ชุมพร
EN
breviceps ชื่อ วาฬหัวทุยเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kogia breviceps
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่งอันดามัน
บริเวณที่พบ ระยอง ชุมพร สงขลา พังงา ภูเก็ต
EN
simus ชื่อ วาฬหัวทุยแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kogia simus
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่งอันดามัน
บริเวณที่พบ ภูเก็ต สตูล พังงา
EN
macrocephalus ชื่อ วาฬหัวทุย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Physeter macrocephalus
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่งอันดามัน
บริเวณที่พบ ภูเก็ต สตูล พังงา
EN
crassidens
ที่มา wikipedia.org
ชื่อ วาฬเพชฌฆาตดำ โลมาเพชฌฆาตแปลง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudorca crassidens
ถิ่นที่อยู่อาศัย นอกชายฝั่ง
บริเวณที่พบ ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ พังงา ภูเก็ต
VU
chinensis
ที่มา us.whales.org
ชื่อ โลมาเผือก โลมาขาวเทา โลมาหลังโหนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sousa chinensis
ถิ่นที่อยู่อาศัย แนวชายฝั่ง โดยเฉพาะอ่าวไทย
บริเวณที่พบ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ชุมพร กระบี่ ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ตราด กรุงเทพฯ จันทบุรี
VU
longirostris
ที่มา en.wikipedia.org
ชื่อ โลมากระโดด โลมาปากยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stenella longirostris
ถิ่นที่อยู่อาศัย อ่าวไทย
บริเวณที่พบ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ภูเก็ต ตราด จันทบุรี ระยอง สงขลา
VU
aduncus
ที่มา en.wikipedia.org
ชื่อ โลมาปากขวด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tursiops aduncus
ถิ่นที่อยู่อาศัย แนวชายฝั่ง
บริเวณที่พบ ฉะเชิงเทรา ระยอง นครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง พังงา ภูเก็ต ชลบุรี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล ตราด จันทบุรี
VU

 

 

 

 

อ้างอิง

ONEP Biodiversity Series Vol. 14 : Thailand Red Data : Mammals Reptiles and Amphibiansbottom

top

Latest News

Popular


bottom