.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สัตว์เลื้อยคลานที่ถูกคุกคาม

 

จำแนกตามเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่า ดังนี้

กลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered ; CR) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ ตะพาบม่านลาย และจระเข้น้ำเค็ม

 

  ข้อมูลชนิดพันธุ์
สถานภาพ

ชื่อ เต่าตนุ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chelonia mydas
ถิ่นที่อยู่อาศัย ในทะเลและมหาสมุทร วางไข่โดยขุดหลุมบนชายหาด
บริเวณที่พบ ชลบุรี (เกาะกระ และ เกาะขาม) ระยอง (เกาะมันใน) ชุมพร
CR
ชื่อ เต่ากระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eretmochelys imbricata
ถิ่นที่อยู่อาศัย ในทะเลและมหาสมุทร วางไข่โดยขุดหลุมบนชายหาด
บริเวณที่พบ ชลบุรี (เกาะกระ และ เกาะขาม)
CR
ชื่อ เต่าหญ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidochelys olivacea
ถิ่นที่อยู่อาศัย ในทะเลและมหาสมุทร วางไข่โดยขุดหลุมบนชายหาด
บริเวณที่พบ ภูเก็ต (หาดกระรน หาดสวนมะพร้าว) พังงา (หาดท่านุ่น หาดท้ายเหมือง เกาะพระทอง)
CR
ชื่อ จระเข้น้ำเค็ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crocodylus porosus
ถิ่นที่อยู่อาศัย บริเวณปากแม่น้ำ
บริเวณที่พบ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส สตูล
CR
ชื่อ เต่ามะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dermochelys coriacea
ถิ่นที่อยู่อาศัย บริเวณปากแม่น้ำ
บริเวณที่พบ ภูเก็ต (หาดป่าตอง)
CR

 

อ้างอิง

ONEP Biodiversity Series Vol. 14 : Thailand Red Data : Mammals Reptiles and Amphibians

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom