พิมพ์

 

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

การกัดเซาะชายฝั่ง คุณภาพน้ำทะเล

alt

 

alt


ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

ขยะทะเล

 

alt

 


อุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหล ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว

 oil spill

 

coral bleaching