.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยการนิคมอุตสาหกกรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม นิคมฯที่จัดตั้งขึ้นมีหน้าที่หลักในการจัดสรรที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ

     ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า พื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าในระยะเวลา 30 ปี(พิจารณาต่อคราวละ 20 ปี) โดยจัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรม และพื้นที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานที่พักผ่อน ฯลฯ

     ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

1. ระบบถนน ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร กว้าง 40 เมตร ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร

2. ระบบไฟฟ้า กำลังผลิตรวม 1,545 MW

3. ระบบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำมีความจุรวมปีละประมาณ 240 ล้านลบ.ม. ระบบส่งจ่ายน้ำ 100 ล้านลบ.ม./ปี ผู้ประกอบการใช้น้ำประมาณ 72 ล้านลบ.ม./ปี แรงดันน้ำ 5-6 บาร์

4. ระบบน้ำประปา กำลังผลิต 15,300 ลบ.ม./ปี ใช้ระบบกรองเร็ว แรงดันน้ำ 3-4 บาร์ ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้ประมาณ 5,000 ลบ.ม./วัน

5.ระบบบำบัดน้ำเสีย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,000 ลบ.ม./วัน เจตธุรกิจอุตสาหกรรม 7,200 ลบ.ม./วัน

6. ท่าเรือน้ำลึก ท่าเรือทั่วไปให้บริการสินค้าหลัก ท่าเรือเคมีภัณฑ์และของเหลว ท่าเรือขนถ่ายเหล็ก ท่าเรือน้ำมัน ท่าเรือปุ๋ยเคมี

7.ระบบโทรคมนาคม Internet ADSL / Fibered Optics / Teleconference etc.

8.พื้นที่อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,949 ไร่ เขตธุรกิจอุตสาหกรรม 1,609 ไร่

9.พื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรม 627 ไร่ (รวมพื้นที่สาธารณูปโภค)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mtpie.com

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom